Chính sách thanh toán

1. Phương thức thanh toán tiền mặt tại công ty

Sau khi ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ, quý khách hàng có thể thanh toán tiền mặt trực tiếp tại công ty.

Sau khi thanh toán chúng tôi sẽ xuất phiếu thu có đóng dấu của công ty (phiếu thu không có dấu công ty sẽ không có giá trị pháp lý).

Sau khi thanh lý hợp đồng, công ty chúng tôi sẽ xuất hóa đơn GTGT cho quý khách.

Lưu ý: Chỉ áp dụng phương thức này khi giá trị hợp đồng dưới 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)

2. Phương thức chuyển khoản ngân hàng.

Sau khi ký kết hợp đồng, quý khách hàng có thể chuyển khoản cho chúng tôi qua tài khoản sau:

Khi chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Thanh toán hợp đồng số ….. hoặc Tạm ứng hợp đồng số ….

Sau khi thanh lý hợp đồng, công ty chúng tôi sẽ xuất hóa đơn GTGT cho quý khách.

3. Thanh toán Online

Hiện chúng tôi hỗ trợ 2 cổng thanh toán online là Paypal và Ngân Lượng

Paypal: Hỗ trợ thanh toán thẻ Visa/Master Card hoặc tài khoản paypal (nếu quý khách có sẵn)

Ngân lượng: Hỗ trợ thanh toán từ ví Ngân Lượng hoặc thẻ ATM nội địa, Visa/Master Card

Lưu ý: Trước khi thanh toán, quý khách vui lòng xem kỹ đơn hàng và đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi